Bilans spółki z o.o.

Jednym z obowiązków właścicieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest sporządzenie oraz przesłanie do właściwego KRS sprawozdania finansowego z działalności podmiotu. Obowiązek ten wiążę się z licznymi wytycznymi, do których należy się dostosować.

Spis treści:
1. Co wchodzi w skład sprawozdania finansowego?
2. Jakie informacje daje nam sprawozdanie finansowe?

Co wchodzi w skład sprawozdania finansowego?

Na sprawozdanie finansowe składają się:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
– rachunek zysków i strat,
– bilans spółki z o.o.,
– zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
– rachunek przepływów pieniężnych,
– dodatkowe informacje i objaśnienia.

Istotnie należy podkreślić, że nowe przepisy nakładają na przedsiębiorców złożenie sprawozdania finansowego w formie elektronicznej.

Jakie informacje daje nam sprawozdanie finansowe?

Warto zaznaczyć, że informacje przekazane w sprawozdaniu finansowym muszą odzwierciedlać całą działalność podmiotu w przeciągu poprzedniego roku.

Nasze biuro rachunkowe oferuje pomoc w zakresie przygotowania oraz sporządzenia sprawozdania finansowego spółki z o.o.

Zainteresowanych współpracą z naszym biurem zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące współpracy oraz świadczonych przez nas usług.

obsługa księgowa firmy