Biuro księgowe sprawozdania finansowe

Zdecydowana większość jednostek gospodarczych za sporządzenie sprawozdania finansowego zabiera się tuż po zakończeniu roku obrotowego w danym przedsiębiorstwie. Taki właśnie jest wymóg, ponieważ na przesłanie dokumentu do odpowiedniego organu przedsiębiorca ma 3 miesiące po dniu bilansowym.

Sprawozdania finansowe są wykonywane w oparciu o własne metody przez każde biuro rachunkowe, aczkolwiek istotne jest to, aby zostały w nim zawarte informacje takie, jak:
– bilans,
– rachunek zysków i strat,
– informacja dodatkowa.

Decydując się na wybór biura rachunkowego, należy sprawdzić jakimi opiniami cieszy się ono w środowisku przedsiębiorców. Najważniejszą kwestią jest to, aby biuro rachunkowe doskonale orientowało się w często zmieniających się przepisach prawa. Na obecną chwilę sprawozdania finansowe muszą być przesyłane w sposób elektroniczny. Co ważne nawet podatnicy podatku CIT nie mają obowiązku przekazywania sprawozdań osobiście do właściwego oddziału Urzędu Skarbowego.