Biuro rachunkowe oferujące KPiR

Biuro rachunkowe oferujące KPiR ma na celu pomoc przedsiębiorcom zobowiązanym do prowadzenia księgowości w formie uproszczonej, a dokładnie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. To jedna z najczęściej wybieranych form uproszczonej ewidencji księgowej.

W Księdze Przychodów i Rozchodów ewidencjonuje się osiągnięte w działalności przychody i poniesione koszty. Prowadzona jest wyłącznie do celów podatkowych, aby na jej podstawie ustalać podstawę opodatkowania.

Biuro rachunkowe oferujące KPiR swoje usługi kieruje do osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których właścicielami są osoby fizyczne, jeżeli osiągnięte przez nie przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 2.000.000 euro.

Świadczymy profesjonalną pomoc w zakresie wypełniania obowiązków księgowych. Z naszych usług mogą skorzystać właściciele firm z całej Polski.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu, udzielimy informacji na temat przygotowanej oferty usług.