Ile kosztuje uproszczona księgowość?

Księgowość uproszczona to forma ewidencji prowadzona przez podmioty gospodarcze osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 milionów euro. Powyżej tej granicy spółki kapitałowe oraz osoby prawne obowiązuje pełna księgowość.

Przedsiębiorcy, mają do wyboru formy ewidencji w postaci karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Właściciele firm, którzy rozliczać się będą poprzez KPiR mogą wybrać dwie formy opodatkowania – na zasadach ogólnych według skali 18% i 32% lub liniowo o skali 19%. W przypadku karty czy zryczałtowanego podatku zakres osób, które mogą skorzystać z tej opcji jest ograniczony, a podatnik płaci podatek w zależności od wykonywanego przez niego zawodu.

Ze względu na to ile kosztuje uproszczona księgowość i jakie korzyści posiada małe przedsiębiorstwa, których właściciele nie mają trudności z obliczaniem przychodów i kosztów lub wolą zatrudnić zewnętrzną firmę mogą korzystać z zalet posiadania tej formy ewidencji finansów.