Księgowość dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Księgowość dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością to usługa oferowana przez biura rachunkowe na terenie całego kraju. Właściciele tego rodzaju spółek zazwyczaj korzystają z pomocy w zakresie prowadzenia ewidencji gospodarczej, ponieważ zobligowani są do prowadzenia ksiąg handlowych i nie mogą pozwolić sobie na jedną z opcji dostępnych w ramach uproszczonej księgowości.

Księgowość spółek z ograniczoną odpowiedzialnością polega na:

– opracowaniu zakładowego planu kont i polityki rachunkowości,
– prowadzeniu ksiąg handlowych i ewidencjonowaniu wszystkich zdarzeń gospodarczych,
– sporządzaniu zestawień, raportów, bilansu i sprawozdania finansowego,
– obsłudze kadrowo-płacowej,
– sporządzaniu i składaniu deklaracji podatkowych,
– przygotowaniu i wysłaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego,
– reprezentacją klienta przed US, ZUS i GUS,
– doradztwie księgowo – podatkowym,
– optymalizacji kosztów, optymalizacji podatkowej.

Zakres tych usług zmienia się w zależności od oferty biura, z który podpisze się umowę współpracy.