Księgowość PSA

Księgowość psa (prostej spółki akcyjnej) – jaką formę księgowości muszą prowadzić właściciele prostych spółek akcyjnych?

Prosta spółka akcyjna jest wyczekiwana przez przedsiębiorców, którzy chcą szybko i sprawnie założyć firmę, bez konieczności inwestowania dużych pieniędzy w początkowych etapach wejścia na rynek. Ten rodzaj spółki jest idealnym rozwiązaniem, ponieważ początkowy kapitał na start to tylko 1 zł.

Czym charakteryzuje się prosta spółka akcyjna?
– akcje nie posiadają wartości nominalnej oraz nie stanowią części kapitału akcyjnego
– wkładem na pokrycie akcji może być np. świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki
– umowa powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego (możliwe przy wykorzystaniu wzorca umowy w S24)
– akcje podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy
– możliwość sprzedaży akcji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
– brak obowiązku ustanowienia rady nadzorczej
– podejmowanie uchwał przy pomocy środków komunikacji elektronicznej
– uproszczone procedury likwidacji spółki
– księgowość psa prowadzona w formie ksiąg rachunkowych

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w zakresie prowadzenia księgowości prostej spółki akcyjnej. Świadczymy również usługi z zakresu konsultacji prawnych oraz podatkowych. Przeprowadzamy także procedurę rejestracji spółek (również P.S.A.).