Księgowość sp. z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z spółek kapitałowych, która posiada osobowość prawną. Co do zasady księgowość sp. z o.o. musi być prowadzona w pełnej formie.

Co wlicza się w pełną księgowość?
1. Prowadzenie księgi głównej
2. Prowadzenie ksiąg pomocniczych
3. Zestawienia obrotów i sald kont
4. Prowadzenie dziennika
5. Wykaz składników aktywów i pasywów

Pomimo, że prowadzenie księgowości w pełnej formie jest zdecydowanie trudniejsze, bardziej czasochłonne i może sprawiać trudność przedsiębiorcy, to ma jednak swoje korzyści.

Pełna księgowość sp. z o.o. dokładnie obrazuje kondycję finansową spółki, pozwala na dokładne i optymalne planowanie wydatków i inwestycji firmy, ma pozytywny wpływ na relacje z klientami i inwestorami, a także buduje wiarygodność kredytową czy leasingową jednostki.

Oprócz dokumentowania przepływu przez spółkę każdej złotówki, księgowość sp. z o.o. opiera się także na corocznym składaniu i sporządzaniu obszernego dokumentu-sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe to podsumowanie wszystkich rocznych operacji wykonanych przez spółkę.

Jeszcze jednym ważnym wymogiem w stosunku do spółek jest prowadzenie raportów kasowych, które dotyczą wszystkich przepływów gotówkowych w firmie.