Księgowość spółki z o.o.

Księgowość spółki z o.o. musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ta forma prawna jest zobowiązana do prowadzenia księgowości w formie pełnej (księgi rachunkowe). Zobowiązuje podmiot do ewidencjonowania każdej złotówki, która przepływa przez spółkę.

Dodatkowym obowiązkiem jaki narzuca księgowość spółki z o.o. jest sporządzenie oraz złożenie sprawozdania finansowego w odpowiednim terminie. Sprawozdania finansowe przedstawia sytuację finansową podmiotu oraz pozwala wycenić wartość firmy.

Sprawozdanie finansowe powinno zawierać:
– rachunek zysków i strat – zestawienie wszystkich operacji finansowych przeprowadzonych przez firmę w roku poprzedzającym,
– bilans – zestawienie aktywów i pasywów, przedstawiające stan majątku firmy aktualny na dzień sporządzania,
– informacja dodatkowa – wszystko, co nie znalazło się w innych sprawozdaniach, a również ma znaczenie dla spółki.

Księgowość w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można powierzyć w ręce specjalistów biura rachunkowego.