Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy

Prawidłowe obliczenie zaliczek na podatek dochodowy to jeden z istotniejszych obowiązków, jakie do wykonania ma przedsiębiorca. Ma to również wpływ na koszty firmy, a więc warto dokładnie zapoznać się z owym zagadnieniem.

Spis treści:
1. Obowiązki podatnika
2. Opłacanie zaliczek na podatek dochodowy
3. Jak pobierane są zaliczki na podatek dochodowy?

Obowiązki podatnika

Jednym z podstawowych obowiązków każdego podatnika, który stosuje opodatkowanie:
– według skali liniowej
– podatkiem liniowym
jest opłacanie zaliczek na podatek dochodowy.

Opłacanie zaliczek na podatek dochodowy

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zaliczki mogą opłacać: miesięcznie, kwartalnie lub w sposób uproszczony. Z kolei obliczanie zaliczek na podatek dochodowy polega na wyznaczeniu sumy, która powstała od miesiąca lub kwartału, w którym dochody osiągnięte od początku roku przekroczyły kwotę wolną od podatku. Natomiast kwotą wolną od podatku nazywa się kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej stawki podatkowej, która na rok 2020 wynosi 8 000 złotych.

Jak pobierane są zaliczki na podatek dochodowy?

Zaliczki na podatek dochodowy pobiera się:
– za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku nie przekroczył górnego progu skali (w danym miesiącu)
– za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku przekroczył pierwszy próg skali podatkowej ( w miesiącu, w którym kwota została przekroczona i 32% od nadwyżki)
– w miesiącach z nadwyżką- 32% od nadwyżki

obsługa księgowa firmy

Inne ciekawe wpisy: