Obsługa księgowa

Obsługa księgowa firmy polega na pełnym przejęciu wszystkich zobowiązań księgowych i podatkowych ciążących na właścicielu przedsiębiorstwa. Jest to usługa, którą świadczą samodzielne księgowe oraz wyspecjalizowane biura rachunkowe. Każda oferta obejmująca obsługę w zakresie księgowości jest inna, są jednak usługi, które stanowią obligatoryjny element każdej z nich.

Obsługa księgowa zazwyczaj składa się z:

– prowadzenia bieżącej ewidencji oraz księgowania wszystkich zaistniałych zdarzeń gospodarczych, w danym okresie rozliczeniowym,
– prowadzenia ewidencji podatkowej, wyliczania zobowiązań podatkowych, składania deklaracji i rozliczania z urzędem skarbowym
– obsługi działu kadr, sporządzanie listy płac, prowadzenia ewidencji czasu pracy, obsługi umów, składania wniosków i kontaktu z ZUS,
– sporządzania raportów, bilansów, sprawozdań finansowych,
– reprezentowania klienta w kontaktach z US, ZUS, GUS,
– doradztwa księgowego i podatkowego,
– pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej i rejestrowaniu spółek.