Outsourcing księgowy

Outsourcing księgowy to sposób prowadzenia księgowości, w którym podmiot zewnętrzny zajmuje się wszelkimi czynnościami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i ewidencji podmiotów gospodarczych.

Do zadań wykwalifikowanego podmiotu należy księgowanie dokumentów, wystawianie faktur, przygotowywanie sprawozdań, sporządzanie raportów, prowadzenie rejestrów VAT.

Outsourcing cechuje się tym, że księgowy nie musi pracować w siedzibie przedsiębiorstwa – przy użyciu specjalistycznych programów komputerowych obydwie strony posiadają dostęp do ewidencji za pomocą systemów i programów on-line, ale to ekspert zajmuje się dokonywaniem rozliczeń i tworzeniem niezbędnej dokumentacji w formie jednolitych plików kontrolnych.

Możliwość umieszczania danych w bazie, oprogramowania antywirusowe i archiwizacja zapewnia właścicielowi podmiotu gospodarczego bezpieczeństwo przed utratą lub niechcianym dostępem do zaszyfrowanych informacji.

Zdalna praca wykwalifikowanego personelu odciążą także przedsiębiorcę od konieczności rozwiązywania samodzielnie czynności związanych z księgowością i rachunkowością firmy.