Oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_V7

Na czym polegać będzie oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_V7? Nowy obowiązek podatników od października 2020 roku został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów w celu przeciwdziałania oszustw podatkowych oraz sprawniejszego ich wykrywania i zwalczania.

Podatnicy w celu rozliczenia się z organami podatkowymi zobowiązani są do dokonania odpowiedniej klasyfikacji świadczonych usług oraz oferowanych towarów. W związku z wprowadzeniem nowego typu pliku JPK podatnicy będą musieli nadawać specjalne kody towarom i produktom.

Zgodnie z rozporządzeniem ewidencja sprzedaży będzie musiała zawierać dodatkowe oznaczenia identyfikujące dostawy niektórych towarów i świadczonych usług, a także oznaczenia dowodów sprzedaży. Oznaczenia będą dokonywane na podstawie 13 grup towarowo-usługowych (GTU). Podatnik samodzielnie będzie musiał przypisać właściwy kod GTU w nowym pliku JPK_V7.

Istotnie należy zaznaczyć, że za błędy w nowym pliku JPK grożą konsekwencje karno-skarbowe. Warto więc odpowiednio wcześniej przygotować się na zmiany w raportowaniu JPK, które zaczną obowiązywać od października 2020 roku.