Pełna księgowość – co trzeba wiedzieć?

Pełna księgowość nie bez powodu budzi w przedsiębiorcach przerażenie. Otóż system ten jest zdecydowanie bardziej złożony, skomplikowany i wymagający od przedsiębiorcy bycia na bieżąco z często zmieniającymi się przepisami prawa. Efektem tego jest najbardziej precyzyjny oraz dokładny system księgowania w przedsiębiorstwie, co jest wynikiem rzetelnego oraz godnego zaufania działania.

Przejdźmy zatem do konkretów, a mianowicie pełna księgowość to nic innego, jak jeden z obowiązujących w Polsce systemów prowadzenia ewidencji przychodów oraz kosztów firmy. Pozwala również nadzorować stan majątku przedsiębiorstwa. Służy nie tylko do rejestrowania przychodów i kosztów, ale również do naliczania firmowych podatków, a także tworzenia wiarygodnego obrazu sytuacji finansowej danej jednostki.

W przypadku księgowości pełnej każda, nawet najmniejsza i pozornie nieistotna operacja (wpływ do kasy, przelew, odroczona płatność itp.) musi zostać ujęta w prowadzonej ewidencji. Tym sposobem żadna wartość pieniężna, która przejdzie przez firmę, nie zostanie niezauważona.

Kto musi prowadzić pełną księgowość?
Obecne przepisy prawa obowiązek prowadzenia pełnej księgowości nakładają na:
– osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne i partnerskie osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne, których wartość przychodów w poprzednim roku obrotowym wynosiła co najmniej równowartość 2 000 000 euro po przeliczeniu na PLN,
– spółki handlowe oraz spółki cywilne (poza Skarbem Państwa oraz NBP),
– jednostki organizacyjne, które działają na podstawie prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej, przepisów o organizacji oraz funkcjonowaniu funduszy emerytalnych itp.,
– gminy, powiaty, województwa oraz ich związki.

Czy warto skorzystać z oferty biura rachunkowego?
Jak się najczęściej okazuje – wszystko uzależnione jest od tego, jaki plan na prowadzenie działalności ma przedsiębiorca, jakie posiada umiejętności oraz wykształcenie. Osoby, które nie czują się na siłach, aby samodzielnie poprowadzić pełną księgowość oraz sprostać jej wymaganiom, powinny poważnie zastanowić się nad nawiązaniem współpracy z biurem rachunkowym. Rozwiązanie to wiążę się z otrzymaniem wsparcia fachowców jak np. doradcy księgowi, specjaliści kadrowo-płacowi, jak również biegli rewidenci. Dodatkowo podmiot prowadzący księgowość czuwa nad firmową płynnością finansową oraz terminarzem płatności, z których wywiązać musi się przedsiębiorca.