Pełna księgowość

Pełna księgowość jest formą wypełniania obowiązków księgowych, która dostarcza rzetelnych oraz precyzyjnych informacji na temat prowadzonej działalności. Ta metoda przedstawia rzeczywisty obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, co pozwala właścicielom podejmować najkorzystniejsze decyzje przekładające się na rozwój działalności.

Do prowadzenia księgowości zobowiązane są takie podmioty, jak:
– osoby fizyczne,
– spółki cywilne osób fizycznych,
– spółki jawne osób fizycznych,
– spółki partnerskie,
– których wartość przychodów ustalona za rok poprzedni wynosi w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 euro po przeliczeniu na walutę polską.

Wygodną opcją dla osób zobowiązanych do prowadzenia księgowości pełnej jest nawiązanie współpraca z biurem rachunkowym lub samodzielnym księgowym. Pomoże to przenieść większość obowiązków wynikających z księgowości na podmiot zewnętrzny.

Pełna księgowość dostarcza informacji w zakresie m.in.:
a) przychodów i kosztów,
– inwentaryzacji majątku i zobowiązań,
– sprawozdań finansowych,
– zatrudnienia pracowników.