Podatki w spółce z o.o.

Każdy choć trochę obeznany w prawie spółek handlowych wie, że spółka z ograniczoną odpowiedzialności jest podwójnie opodatkowana.

Podatki w spółce z o.o. to:

  • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), według stawki 19% lub 9%*

  • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), według stawki 17%

oraz w zależności od rodzaju prowadzonej działalności może to być także:
  • podatek od towarów i usług  (VAT)

  • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

  • podatek od najmu

Zyski osiągane przez spółkę najpierw opodatkowane są podatkiem CIT, a po tej czynności zysk spółki z o.o. może być wypłacony wspólnikom w formie dywidendy, co podlega opodatkowaniu podatkiem PIT.

Niestety podwójne opodatkowanie spółki z o.o. jest sporym ciężarem dla jej wspólników.

Istnieje jednak wiele sposobów na uniknięcie podwójnego opodatkowania spółki.

W przypadku podatku CIT może skorzystać z optymalizacji podatkowej oraz próbować obniżyć dochód spółki, zwiększając koszty uzyskania przychodu.

Optymalizacją kosztów przy podatku PIT jest zrezygnowanie z wypłacania klasycznej dywidendy, na rzecz wypłacania środków ze spółki w postaci czynszu za najem, bądź wynagrodzenia poprzez zawarcie umowy o pracę lub o dzieło wspólnika ze spółką.