Pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego 2021

Na początku warto zaznaczyć, że obecnie sprawozdanie finansowe może zostać złożone wyłącznie w formie elektronicznej. Nie ma możliwości składania sprawozdań finansowych w formie papierowej. Oznacza to, że kierownik jednostki oraz osoba prowadząca księgi rachunkowe zobowiązani są do posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub zaufanego profilu w celu opatrzenia sprawozdania finansowego odpowiednim podpisem.

Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza sprawozdanie finansowe, które powinno być:

  • przygotowane w odpowiedniej strukturze oraz formacie pliku
  • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym

Warto zaznaczyć, że w przypadku wieloosobowego składu organów sprawozdanie finansowe powinno zostać podpisane przez wszystkich członków.

Nasze biuro oferuje pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego 2021. W imieniu klientów przygotujemy oraz złożymy sprawozdanie finansowe. Nie masz podpisu elektronicznego? Nie martw się! U nas również wyrobisz swój e-podpis oraz potwierdzisz tożsamość.