Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Przedsiębiorcy, którzy wykorzystują w swojej działalności gospodarczej środki trwałe, zobowiązani są do prowadzenia ewidencji środków trwałych.

Oznacza to, że obowiązkiem tym objęci są przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz podatku ryczałtowego.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych to niezbędny element, który pozwala na zaliczenie amortyzacji w koszty działalności.

Brak ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych powoduje, że odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Do środków trwałych należą budowle, budynki oraz lokale, a także maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych nie jest nakreślone wzorcem, a więc każdy może sporządzać dokumenty według własnego uznania.

Są jednak wytyczne co to zawartości ewidencji, która musi posiadać:

liczbę porządkową
– datę nabycia oraz przyjęcia do użytku
– określenie dokumentu stwierdzającego nabycie oraz środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej
– symbol KŚT
– wartość początkową
– stawkę amortyzacyjną oraz kwotę odpisu amortyzacyjnego na dany rok podatkowy
– zaktualizowaną wartość początkową oraz kwotę odpisów amortyzacyjnych