Prowadzenie karty podatkowej

Karta podatkowa jest jedną możliwych do wyboru form opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Warto zaznaczyć, że mogą z niej korzystać zarówno indywidualni przedsiębiorcy jak również właściciele spółek cywilnych.

Ten sposób opodatkowania zobowiązuje do odprowadzania co miesięcznej stałej kwoty podatku do urzędu skarbowego, której wysokość uzależniona jest od:

– rodzaju prowadzonej działalności,
– liczby mieszkańców gminy, na której terenie jest prowadzona działalność,
– liczby zatrudnionych pracowników.

Istotne jest, że osoby wybierające kartę podatkową jako formę rozliczeń nie muszą prowadzić księgowości oraz składać podstawowej deklaracji PIT.

Do jednej z podstawowych wad sposobu opodatkowania jakim jest prowadzenie karty podatkowej możemy zaliczyć fakt, że nawet jeśli firma nie osiągnie zysku lub poniesie stratę, będą zobowiązani do zapłaty podatku.

Osoby, które chcą rozliczać się z karty podatkowej muszą o decyzji poinformować właściwego naczelnika urzędu skarbowego poprzez wypełnienie wniosku PIT-16.