Prowadzenie KPiR

Prowadzenie KPiR – co warto wiedzieć

KPiR stanowi najbardziej popularną metodę prowadzenia ewidencji i rozliczania z US. Dla większości niedużych firm, które nie muszą sporządzać ksiąg rachunkowych jest to najbardziej korzystna forma prowadzenia księgowości.

1. KPiR – najważniejsze informacje
2. Obowiązek prowadzenia KPiR
3. Cel prowadzenia KPiR

 

KPiR – najważniejsze informacje

Podatkowa księga przychodów i rozchodów to forma ewidencji operacji gospodarczych, którą mogą prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne oraz spółki partnerskie, które wykonują działalność gospodarczą jeśli nie przekroczą limitu przychodów netto ze sprzedaży o wartości 200 000 euro w przeliczeniu na złotówki.

Prowadzenie KPiR polega na ewidencjonowaniu przychodów i ponoszonych kosztów. Zadanie to musi odbywać się z pełną starannością i bezbłędnie oraz zgodnie ze stanem rzeczywistym. Księga może być prowadzona w formie papierowej lub za pomocą programu komputerowego (bez konieczności jej następnego drukowania).

 

Obowiązek prowadzenia KPiR

Warto wiedzieć, że istnieje możliwość uzyskania indywidualnego zwolnienie z obowiązku prowadzenia KPiR, które uzyskuje się ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, czy jej rozmiar, a także wiek i stan zdrowia przedsiębiorcy.

Dodatkowo obowiązek prowadzenia KPiR nie dotyczy:

  • osób, które prowadzą księgi rachunkowe
  • osób opłacających podatek dochodowy w formach zryczałtowanych
  • osób wykonujących wolny zawód adwokata w zespole adwokackim
  • osób dokonujących sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności

 

Cel prowadzenia KPiR

W ramach prowadzenia ewidencji na potrzeby KPiR dokonuje się zapisu przychodów, oraz kosztów jakie musiały zostać poniesione aby przychód mógł zostać osiągnięty. Na podstawie sporządzonej dokumentacji określa się wysokość zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych czyli wielkość należnego podatku dochodowego. Głównym celem prowadzenia KPiR jest umożliwienie dokonania prawidłowych rozliczeń z Urzędem Skarbowym w poszczególnych okresach rozliczeniowych i na koniec roku.

 

Oferta uproszczonej księgowości – KPiR

Inne ciekawe wpisy: