Prowadzenie księgi PiR

Istnieje kilka rodzajów działalności, dla których prowadzenie księgi PiR (Przychodów i Rozchodów) jest formą księgowania.

Są to:
– osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
– spółki cywilne
– spółki jawne
– spółki partnerskie

Wszystkie te działalności najczęściej wybierają KPiR, jednak prowadzenie tej formy księgowości możliwe jest dopóki przychody netto ze sprzedaży w zeszłym roku nie przekroczyły 2 000 000 euro.

Prowadzenie księgi PiR nie musi zostać zgłaszane do urzędu.

Sporządzanie wpisów do KPiR jest bardzo przydatne zarówno dla przedsiębiorcy jak i dla księgowego, ponieważ zawierane w księdze informacje służą do wyciągania wniosków na temat prowadzonej działalności.

Dodatkową korzyścią jaką daje prowadzenie księgi PiR jest możliwość przyrównywania i zestawiania ze sobą różnych wartości związanych z firmą.

Księgę Przychodów i Rozchodów prowadzić należy według odpowiedniego wzoru i w zgodzie z najaktualniejszy przepisami prawa.

Najlepiej zająć potrafi się tym zadaniem wyspecjalizowany księgowy, posiadający wiedzę oraz czas na śledzenie zmian w prawie.