Prowadzenie rozliczeń kadr i płac

Ewidencjonowanie firmy nie jest rzeczą łatwą, szczególnie gdy poszerza się o niezbędną ewidencję z zakresu kadr i płac przy zatrudnianiu pracowników.

Zapisy muszą być prowadzone skrupulatnie i bezbłędnie, aby wszystkie dokumenty, takie jak umowy, rachunki i rozliczenia się zgadzały.

Prowadzenie rozliczeń kadr i płac zazwyczaj leży w obowiązkach obsługi księgowej firmy.

Może być to biuro rachunkowe lub indywidualny księgowy.

Co w przypadku, gdy przedsiębiorca zdecydował się na samodzielne księgowanie?

Wtedy prowadzenie rozliczeń kadr i płac musi on wziąć na swoje ramiona.

Ewidencja kadrowo-płacowa to:
– posiadanie i odpowiednie przechowywanie akt osobowych pracowników
– sporządzenie druków ubezpieczeniowych pracownikom
– dokumentacja umów cywilnoprawnych
dodatkowo: prowadzenie kart urlopowych, list obecności, czasu pracy
– sporządzanie listy płac
– przygotowywanie raportów płacowych i ubezpieczeniowych
– sporządzanie deklaracji podatkowych
– dostarczanie dokumentacji do ZUS

Wszystkie czynności, które należy wykonywać przy zatrudnianiu pracowników są czasochłonne i wymagające. Dobrym rozwiązaniem dla rozwijającej i powiększającej się firmy będzie obsługa kadro-płacowa.