Oferta likwidacji spółki Warszawa 2023

Firmy oferujące likwidację spółek w Warszawie mają doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w zakresie likwidacji spółek, dzięki czemu mogą zapewnić kompleksowe wsparcie w procesie likwidacji spółki. Oferta takiej firmy może obejmować: – Przygotowanie dokumentów – firma zajmuje się przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z likwidacją spółki, w tym uchwał, protokołów, listy wierzycieli, oświadczeń i innych. – Doradztwo – firma oferuje fachowe doradztwo i pomoc w wyborze najlepszych rozwiązań dotyczących likwidacji spółki oraz odpowiada na wszelkie pytania związane…

Usługi wykonywane przez biura księgowe

Usięgowość to dział w firmie, który z reguły nie należy do najprostszych czynności. Zawiłość prawna, obowiązek znajomości zmieniających się przepisów – to powody, przez które coraz więcej osób decyduje się zlecić wszystkie kwestie rachunkowe biurom księgowym. Usługi wykonywane przez biura księgowe Zalety współpracy z biurem rachunkowym Oferta prowadzenia księgowości Usługi wykonywane przez biura księgowe Biuro księgowe powinno świadczyć usługi w postaci okresowego określania i sprawdzania stanu aktywów i pasywów, wprowadzania do ewidencji zdarzeń gospodarczych na podstawie…

Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy

Prawidłowe obliczenie zaliczek na podatek dochodowy to jeden z istotniejszych obowiązków, jakie do wykonania ma przedsiębiorca. Ma to również wpływ na koszty firmy, a więc warto dokładnie zapoznać się z owym zagadnieniem. Spis treści: 1. Obowiązki podatnika 2. Opłacanie zaliczek na podatek dochodowy 3. Jak pobierane są zaliczki na podatek dochodowy? Obowiązki podatnika Jednym z podstawowych obowiązków każdego podatnika, który stosuje opodatkowanie: – według skali liniowej – podatkiem liniowym jest opłacanie zaliczek na podatek dochodowy. Opłacanie…

Bilans spółki z o.o.

Jednym z obowiązków właścicieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest sporządzenie oraz przesłanie do właściwego KRS sprawozdania finansowego z działalności podmiotu. Obowiązek ten wiążę się z licznymi wytycznymi, do których należy się dostosować. Spis treści: 1. Co wchodzi w skład sprawozdania finansowego? 2. Jakie informacje daje nam sprawozdanie finansowe? Co wchodzi w skład sprawozdania finansowego? Na sprawozdanie finansowe składają się: – wprowadzenie do sprawozdania finansowego, – rachunek zysków i strat, – bilans spółki z o.o., – zestawienie…

Koszt obsługi księgowej spółki z o.o

Jak wiadomo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jest to związane z tym, iż jej prowadzenie nie jest skomplikowane. Jednak z drugiej strony przepisy narzucają prowadzenie księgowości w formie pełnej. Właśnie tą kwestię chcemy Państwu przybliżyć, a dokładnie koszty związane z pełną księgowością. Spis treści: 1. Księgowość pełna czy uproszczona? 2. Sprawozdanie finansowe w spółce z o.o. 3. Koszt prowadzenia księgowości spółki z o.o. Księgowość pełna czy uproszczona?…

Obsługa kadrowo – płacowa spółek w Krakowie

W momencie, w którym w firmie zatrudniony zostanie pierwszy pracownik, spada na nią szereg obowiązków związanych z ZUS i prowadzeniem ewidencji. 1. Na czym polega obsługa kadrowo – płacowa spółek 2. Zalety outsourcingu kadrowo – płacowego 3.Obsługa kadrowo – płacowa spółek w Krakowie – oferta Na czym polega obsługa kadrowo – płacowa spółek Obsługa kadrowo – płacowa spółek polega na przejęciu przez podmiot zewnętrzny wszystkich obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników oraz rozliczaniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych….

Ile kosztuje prowadzenie księgowości dla spółki?

Ile kosztuje prowadzenie księgowości dla spółki? – To zależy. Wiele czynników wpływa na koszt obsługi księgowej podmiotu. Profesjonalna obsługa księgowa Księgowość w spółce Koszt prowadzenia księgowości spółki Profesjonalna obsługa księgowa Wiele osób dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa decyduje się zatrudnić podmioty zewnętrzne, które w oparciu o ekspertów i ich wiedzę oraz kompetencje zajmują się kompleksowymi usługami księgowymi w postaci prowadzenia ksiąg, rozliczania podatku, obliczaniu należności, sporządzania sprawozdań finansowych, przekazywania dokumentacji do urzędów oraz organów podatkowych, a także…

Prowadzenie KPiR

Prowadzenie KPiR – co warto wiedzieć KPiR stanowi najbardziej popularną metodę prowadzenia ewidencji i rozliczania z US. Dla większości niedużych firm, które nie muszą sporządzać ksiąg rachunkowych jest to najbardziej korzystna forma prowadzenia księgowości. 1. KPiR – najważniejsze informacje 2. Obowiązek prowadzenia KPiR 3. Cel prowadzenia KPiR   KPiR – najważniejsze informacje Podatkowa księga przychodów i rozchodów to forma ewidencji operacji gospodarczych, którą mogą prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne oraz spółki partnerskie, które wykonują…

Samodzielne prowadzenie księgowości w spółce z o o

Z punktu widzenia przedsiębiorców, koszty, jakie trzeba ponieść w związku z prowadzeniem ewidencji księgowej w ramach ksiąg handlowych to duży wydatek, szczególnie na początku .Jako jedną z największych wad spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podaje się obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Istnieje jednak sposób aby przekuć wadę w zaletę. 1. Pełna księgowość w spółce z o.o. 2. Samodzielne prowadzenie księgowości w spółce z o o 3. Pomoc w prowadzeniu księgowości spółki z o.o. 1. Pełna księgowość w spółce…

Sporządzanie deklaracji ZUS

W przypadku deklaracji ZUS, przedsiębiorca zobowiązany jest do ich składania zarówno na początku prowadzenia działalności jak i na późniejszych etapach jej prowadzenia.   Istnieje kilka rodzajów deklaracji ZUS, ale w pierwszej kolejności należy rozróżnić: deklaracje zgłoszeniowe, które składa się: na początku prowadzenia działalności podczas zatrudnienia nowego pracownika podczas zgłaszania pracownika do ubezpieczeń deklaracje rozliczeniowe, które składa się: comiesięcznie jako rozliczenie wszystkich składek i świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS DRA) comiesięcznie, a…