Sporządzanie deklaracji VAT

Zeznanie podatkowe musi być składane przez wszystkich czynnych podatników VAT, w zależności od wyboru przedsiębiorcy: miesięcznie lub kwartalnie. Sporządzanie deklaracji VAT ma na celu podsumowanie dokonanych w danym okresie transakcji opodatkowanych. Podatnik, który zadeklarował na wniosku rejestracyjnym VAT-R rozliczanie się miesięczne, będzie składał deklarację na formularzu VAT-7, natomiast ten, który wybrał rozliczenie kwartalne na formularzu VAT-7K. Deklaracje VAT składane muszą być zawsze terminowo, a więc do 25 dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym. Od 2018…

Biuro rachunkowe dla spółek

Biuro rachunkowe dla spółek niesie ogromną pomoc w zakresie wypełniania obowiązków księgowych. Możliwość powierzenia księgowości (niezależnie od jej rodzaju) w ręce specjalistów pozwala bezpiecznie rozwijać biznes oraz wyróżniać firmę na rynku. Ogromną wygodą jest fakt, że istnieje możliwość prowadzenia księgowości przez Internet. Umożliwia to kontrolę nad prowadzoną księgowości oraz dostęp do przygotowanych sprawozdań, raportów oraz analiz firmy. Właściciel spółki ma możliwość podejmowania decyzji o rzeczywisty obraz sytuacji finansowej podmiotu. Biuro rachunkowe dla spółek oferuje takie usługi…

Wybór formy opodatkowania

Każdy rozpoczynający prowadzenie własnej działalności gospodarczej zobowiązany jest do wyboru odpowiedniej formy opodatkowania. Wybór formy opodatkowania: – zasady ogólne – podatek liniowy – ryczałt Pierwszy rodzaj opodatkowania skierowany jest do podatników, którzy nie dołączyli do wniosku CEIDG-1 PIT-u 16 lub nie złożyli we właściwym US stosownego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania działalności albo zadeklarowali wybór tej metody. Druga opcja zobowiązuje do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy opodatkowania. Osoby wybierające trzecią opcję mogą zdecydować…

Sporządzanie deklaracji podatkowych

Sporządzanie deklaracji podatkowych jest obowiązkiem zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Celem ich składania jest dostarczenie informacji do Urzędu Skarbowego o osiąganych dochodach w danym roku. Samodzielnie czy z pomocą specjalistów? Oczywiście każdy ma możliwość samodzielnego sporządzenia oraz przesłania deklaracji podatkowych do Urzędu. Warto jednak podkreślić, że wiedza podatkowa specjalistów pozwala na bezpieczne zastosowanie odliczeń oraz ulg. Znajomość obowiązujących przepisów oraz umiejętność wykorzystania może znacznie wpłynąć na końcowy wynik rozliczenia podatkowego. Nasze biuro oferuje sporządzanie deklaracji…

Księgowość spółki z o.o.

Księgowość spółki z o.o. musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ta forma prawna jest zobowiązana do prowadzenia księgowości w formie pełnej (księgi rachunkowe). Zobowiązuje podmiot do ewidencjonowania każdej złotówki, która przepływa przez spółkę. Dodatkowym obowiązkiem jaki narzuca księgowość spółki z o.o. jest sporządzenie oraz złożenie sprawozdania finansowego w odpowiednim terminie. Sprawozdania finansowe przedstawia sytuację finansową podmiotu oraz pozwala wycenić wartość firmy. Sprawozdanie finansowe powinno zawierać: – rachunek zysków i strat – zestawienie wszystkich operacji…

Księgowa w firmie

Księgowa w firmie – przeciętny pracownik, czy może filar całego przedsiębiorstwa? Wiele osób bez zastanowienia odpowie, że jest ona podstawą dobrze prosperującej firmy. Jak najbardziej jest to prawda. Funkcjonowanie każdego podmiotu gospodarczego opiera się na księgowości, determinuje ona czynniki, które mają wpływ na zyski przedsiębiorstwa. To właśnie księgowa w firmie szuka sposobu na optymalizację wszelkich kosztów, rozliczeń i czuwa nad terminami dotyczącymi zobowiązań względem instytucji finansowych. Dzięki niej właściciel może być spokojny o bezpieczeństwo finansów swojego…

Obsługa rachunkowa spółek

Zgodnie z prawem właściciele spółek zobowiązani są do prowadzenia pełnej księgowości, bez względu na limity przychodów. Pełna księgowość to niełatwa forma ewidencji, ze względu na konieczność prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań i wielu innych dokumentów. Księgowością w pełnym wymiarze najlepiej zajmie się obsługa rachunkowa spółek. Obeznani w prawie rachunkowym i podatkowym księgowi będą w stanie nie tylko zapewnić rzetelne prowadzenie księgowości, ale także dobrze dopasowaną do działalności optymalizację podatkową oraz porady prawne. Przedsiębiorca, który korzysta z…

Doradca księgowy online

Prowadzenie firmy to niełatwa sprawa, szczególnie, gdy działalność się rozrasta, a obowiązków jest coraz więcej. Każdą jednostkę obowiązuje prowadzenie księgowości oraz opodatkowanie, z czym związane są różnego rodzaju dokumenty, wnioski, deklaracje oraz ewidencje. Na niekorzyść przedsiębiorców, przepisy i prawo bardzo często ulegają zmianie i modyfikacji, co wymaga bycia na bieżąco i śledzenia zmian. W sytuacjach, gdzie nie wiadomo jak poradzić sobie z jakąś czynnością warto zasięgnąć fachowej porady. Doradca księgowy online jest profesjonalnym i niezbyt kosztownym…

Księgowość PSA

Księgowość psa (prostej spółki akcyjnej) – jaką formę księgowości muszą prowadzić właściciele prostych spółek akcyjnych? Prosta spółka akcyjna jest wyczekiwana przez przedsiębiorców, którzy chcą szybko i sprawnie założyć firmę, bez konieczności inwestowania dużych pieniędzy w początkowych etapach wejścia na rynek. Ten rodzaj spółki jest idealnym rozwiązaniem, ponieważ początkowy kapitał na start to tylko 1 zł. Czym charakteryzuje się prosta spółka akcyjna? – akcje nie posiadają wartości nominalnej oraz nie stanowią części kapitału akcyjnego – wkładem na…

Księgowość sp. z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z spółek kapitałowych, która posiada osobowość prawną. Co do zasady księgowość sp. z o.o. musi być prowadzona w pełnej formie. Co wlicza się w pełną księgowość? 1. Prowadzenie księgi głównej 2. Prowadzenie ksiąg pomocniczych 3. Zestawienia obrotów i sald kont 4. Prowadzenie dziennika 5. Wykaz składników aktywów i pasywów Pomimo, że prowadzenie księgowości w pełnej formie jest zdecydowanie trudniejsze, bardziej czasochłonne i może sprawiać trudność przedsiębiorcy, to ma jednak swoje…