Biura podatkowe

Nasze biura podatkowe oferują obsługę księgową oraz podatkową dla firmy. Nie ma dla nas znaczenia, czy Twoja działalność gospodarcza ma małe, średnie czy duże rozmiary, jaki rodzaj branży prowadzi, jaką księgowość oraz jakie opodatkowanie zostało na nią nałożone. Korzystanie z usług naszego biura rachunkowego pozwala przedsiębiorcom minimalizować wydatki, zaoszczędzić czas, a także skupić się na głównych aspektach firmy. Zapewniamy kompleksową obsługę rachunkową i księgową. Oferta naszego biura dedykowana jest dla przedsiębiorców, którym zależy na przejrzystości i…

Internetowy księgowy

Coraz więcej przedsiębiorców wszystkie sprawy związane z firmą załatwia przez Internet. Zarówno urzędy, jak i sądy dają możliwość kontaktu elektronicznego. Również usługi księgowe nie mogły zostać w tyle i bardzo wiele księgowych zaczęło prowadzić obsługę księgową online. Jest to przede wszystkim bardzo wygodne i nowoczesne rozwiązanie, które w niczym nie odbiega od tradycyjnej księgowości. Internetowy księgowy zajmuje się prowadzeniem każdego rodzaju księgowości, a także udziela porad z zakresu podatków, czy prawa. Wyspecjalizowane programy księgowe dają dostęp…

Umowa z biurem rachunkowym

Powierzenie prowadzenia księgowości swojej firmy w ręce zewnętrznego podmiotu to powszechna praktyka, szczególnie w przypadku dużych firm, zobowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych. Niewywiązywanie się z obowiązków, jakie na przedsiębiorcę nakładają przepisy księgowe i podatkowe, wiąże się z poważnymi konsekwencjami takimi jak kara grzywny czy nawet kara pozbawienia wolności. Pierwszym etapem podejmowania współpracy z podmiotem, który będzie prowadził w naszym imieniu ewidencję księgową, powinno być zawarcie umowy. Umowa z biurem rachunkowym stanowi dla przedsiębiorcy potwierdzenie, że przekazał…

Pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego 2021

Na początku warto zaznaczyć, że obecnie sprawozdanie finansowe może zostać złożone wyłącznie w formie elektronicznej. Nie ma możliwości składania sprawozdań finansowych w formie papierowej. Oznacza to, że kierownik jednostki oraz osoba prowadząca księgi rachunkowe zobowiązani są do posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub zaufanego profilu w celu opatrzenia sprawozdania finansowego odpowiednim podpisem. Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza sprawozdanie finansowe, które powinno być: przygotowane w odpowiedniej strukturze oraz formacie pliku opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem…

Składanie sprawozdania finansowego 2021

Czym jest sprawozdanie finansowe i kto powinien go złożyć? Sprawozdanie finansowe stanowi kompleksowe przedstawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Informuje również o wszelkich podejmowanych działaniach inwestycyjnych. Sprawozdanie finansowe zostaje sporządzone na dzień bilansowy dla jednostki gospodarczej. Ze sprawozdania finansowego często korzystają odbiorcy zewnętrzni, którzy chcą poznać sytuację podmiotu (np. przed nawiązaniem współpracy). Od 2018 roku sprawozdanie finansowe obowiązkowo musi być sporządzone w formie elektronicznej. Zobowiązuje to przedsiębiorców do wyrobienia elektronicznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. Składanie sprawozdania…

Ile kosztuje prowadzenie księgowości dla firmy

Biura rachunkowe stają się bardziej otwarte na potrzeby swoich Klientów, tym samym ciągle rozszerzają zakres swoich usług i dostosowują oferty cenowe. Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie „ Ile kosztuje prowadzenie księgowości dla firmy?”. Cennik usług księgowych zależy od kilku czynników m.in. miasta w którym prowadzona jest księgowość, wielkości firmy i jej specyfikacji, ilości zatrudnianych pracowników czy usług dodatkowych. Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla Klienta jest, gdy biuro rachunkowe posiada pakiety na usługi księgowe określone przedziałami i uzależnione np….

Złożenie sprawozdania finansowego za 2020

Pandemia i lockdown, to kwestie, które niewątpliwie będą miały istotne odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych za rok 2020. Wielu przedsiębiorców będzie musiało odpowiedzieć sobie na pytanie czy kontynuacja działalności jest możliwa i opłacalna. Dynamika i niepewność rynkowa panująca w okresie pandemii sprawia, że złożenie sprawozdania finansowego za 2020 może okazać się bardzo trudne. W tej sytuacji konieczne będzie sporządzenie sprawozdania pod okiem ekspertów i dokonania dogłębnych analiz z obszaru działalności jednostki. W ramach pomocy rządowej przewidziane zostało…

Certyfikowane biuro rachunkowe

Samodzielne prowadzenie księgowości w dzisiejszych czasach może stwarzać kłopoty, gdyż ciężko nadążyć za ciągle zmieniającymi się przepisami księgowymi i podatkowymi. Nie ma nic w tym dziwnego, że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na powierzenie księgowości firmy w ręce wykwalifikowanych księgowych. Bardzo popularne stały się biura księgowe oferujące szeroki zakres usług księgowych, ponieważ generują kilkakrotnie niższe koszty niż w przypadku zatrudnienia księgowej na etat w firmie. Przed wyborem konkretnego biura rachunkowego przedsiębiorca powinien sprawdzić nie tylko ofertę…

Księgowość dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Księgowość dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością to usługa oferowana przez biura rachunkowe na terenie całego kraju. Właściciele tego rodzaju spółek zazwyczaj korzystają z pomocy w zakresie prowadzenia ewidencji gospodarczej, ponieważ zobligowani są do prowadzenia ksiąg handlowych i nie mogą pozwolić sobie na jedną z opcji dostępnych w ramach uproszczonej księgowości. Księgowość spółek z ograniczoną odpowiedzialnością polega na: – opracowaniu zakładowego planu kont i polityki rachunkowości, – prowadzeniu ksiąg handlowych i ewidencjonowaniu wszystkich zdarzeń gospodarczych, – sporządzaniu…

Tania księgowość internetowa

Różne sposoby prowadzenia księgowości są dostępne polskim rynku. Zdecydować się można na księgowość tradycyjną prowadzoną przez księgową stacjonarnie, współpracę z biurem rachunkowym lub na księgowość z dojazdem do klienta, ale do wyboru również jest tania księgowość internetowa. Większość czynności w dzisiejszych czasach da się wykonywać przez internet. Tania księgowość internetowa oferuje fachowe usługi, niskie ceny, sprawną współpracę i wiele innych korzyści. Najważniejsze, aby wybrać odpowiednią obsługę księgową z pośród setek ofert znajdujących się w internecie. Niezależnie…