Księgowość dla spółek

Prowadzenie księgowości spółki z o.o. znacznie różni się od księgowości w jednoosobowej działalności gospodarczej, a jest tak za sprawą innego rodzaju ewidencji, którą zobowiązana jest prowadzić spółka. Chodzi tutaj o pełną księgowość w spółce z oo., czyli prowadzenie ksiąg rachunkowych. Jest to z pewnością bardziej skomplikowana ewidencja, z którą najlepiej poradzi sobie wykształcony księgowy lub osoba bardzo dobrze obeznana w przepisach rachunkowych, prawie oraz śledząca na bieżąco wszystkie zmiany i nowelizacje ustaw. Księgowość dla spółek wymaga…

Pełna księgowość

Pełna księgowość jest formą wypełniania obowiązków księgowych, która dostarcza rzetelnych oraz precyzyjnych informacji na temat prowadzonej działalności. Ta metoda przedstawia rzeczywisty obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, co pozwala właścicielom podejmować najkorzystniejsze decyzje przekładające się na rozwój działalności. Do prowadzenia księgowości zobowiązane są takie podmioty, jak: – osoby fizyczne, – spółki cywilne osób fizycznych, – spółki jawne osób fizycznych, – spółki partnerskie, – których wartość przychodów ustalona za rok poprzedni wynosi w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty…

Zalety korzystania z usług biura rachunkowego

Współpraca z biurem rachunkowym okazuje się być niezbędną dla przedsiębiorców, którzy stawiają na bezpieczne oraz profesjonalne rozwiązania. Prowadzenie działalności w oparciu solidne informacje na temat obecnego stanu podmiotu pozwala podejmować korzystne decyzje. Jakie są zalety korzystania z usług biura rachunkowego? – rzetelnie przygotowane raporty oraz analizy – możliwość wypełniania obowiązków księgowych bez wychodzenia z domu – pomoc specjalistów w zakresie księgowości, prawa oraz podatków – pewność, że zmiany w przepisach są od razu wprowadzane Przed wyborem…

Sprawozdanie finansowe spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do podmiotów zobowiązanych do sporządzania oraz przesyłania sprawozdania finansowego we właściwym terminie. Czym jest sprawozdanie finansowe? To dokument dostarczający podstawowych informacji o rocznej działalności przedsiębiorstwa pod kątem finansowym. Do sporządzania sprawozdania finansowego są podmioty prowadzące księgowość w formie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość). Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. składa się z: – bilansu – wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy, – rachunku zysków i…

Oferta biura rachunkowego

Przy początkach działalności gospodarczej lub w trakcie jej prowadzenia, każdy przedsiębiorca potrzebuje solidnej obsługi księgowej. Poszukując księgowego każda oferta biura rachunkowego lub indywidualnej osoby może nieco się różnić, przede wszystkim świadczonymi usługami, kwalifikacjami księgowych, jak również oczywiście ceną. Oferta biura rachunkowego jest zazwyczaj bardzo szeroka i elastyczna, dlatego księgowość dopasować można do małych, średnich i dużych firm, a także różnego rodzaju działalności oraz różnej liczby zatrudnianych pracowników. W niektórych przypadkach oferta biura rachunkowego zawiera także bezpłatne…

Biura podatkowe

Nasze biura podatkowe oferują obsługę księgową oraz podatkową dla firmy. Nie ma dla nas znaczenia, czy Twoja działalność gospodarcza ma małe, średnie czy duże rozmiary, jaki rodzaj branży prowadzi, jaką księgowość oraz jakie opodatkowanie zostało na nią nałożone. Korzystanie z usług naszego biura rachunkowego pozwala przedsiębiorcom minimalizować wydatki, zaoszczędzić czas, a także skupić się na głównych aspektach firmy. Zapewniamy kompleksową obsługę rachunkową i księgową. Oferta naszego biura dedykowana jest dla przedsiębiorców, którym zależy na przejrzystości i…

Internetowy księgowy

Coraz więcej przedsiębiorców wszystkie sprawy związane z firmą załatwia przez Internet. Zarówno urzędy, jak i sądy dają możliwość kontaktu elektronicznego. Również usługi księgowe nie mogły zostać w tyle i bardzo wiele księgowych zaczęło prowadzić obsługę księgową online. Jest to przede wszystkim bardzo wygodne i nowoczesne rozwiązanie, które w niczym nie odbiega od tradycyjnej księgowości. Internetowy księgowy zajmuje się prowadzeniem każdego rodzaju księgowości, a także udziela porad z zakresu podatków, czy prawa. Wyspecjalizowane programy księgowe dają dostęp…

Umowa z biurem rachunkowym

Powierzenie prowadzenia księgowości swojej firmy w ręce zewnętrznego podmiotu to powszechna praktyka, szczególnie w przypadku dużych firm, zobowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych. Niewywiązywanie się z obowiązków, jakie na przedsiębiorcę nakładają przepisy księgowe i podatkowe, wiąże się z poważnymi konsekwencjami takimi jak kara grzywny czy nawet kara pozbawienia wolności. Pierwszym etapem podejmowania współpracy z podmiotem, który będzie prowadził w naszym imieniu ewidencję księgową, powinno być zawarcie umowy. Umowa z biurem rachunkowym stanowi dla przedsiębiorcy potwierdzenie, że przekazał…

Pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego 2021

Na początku warto zaznaczyć, że obecnie sprawozdanie finansowe może zostać złożone wyłącznie w formie elektronicznej. Nie ma możliwości składania sprawozdań finansowych w formie papierowej. Oznacza to, że kierownik jednostki oraz osoba prowadząca księgi rachunkowe zobowiązani są do posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub zaufanego profilu w celu opatrzenia sprawozdania finansowego odpowiednim podpisem. Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza sprawozdanie finansowe, które powinno być: przygotowane w odpowiedniej strukturze oraz formacie pliku opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem…

Składanie sprawozdania finansowego 2021

Czym jest sprawozdanie finansowe i kto powinien go złożyć? Sprawozdanie finansowe stanowi kompleksowe przedstawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Informuje również o wszelkich podejmowanych działaniach inwestycyjnych. Sprawozdanie finansowe zostaje sporządzone na dzień bilansowy dla jednostki gospodarczej. Ze sprawozdania finansowego często korzystają odbiorcy zewnętrzni, którzy chcą poznać sytuację podmiotu (np. przed nawiązaniem współpracy). Od 2018 roku sprawozdanie finansowe obowiązkowo musi być sporządzone w formie elektronicznej. Zobowiązuje to przedsiębiorców do wyrobienia elektronicznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. Składanie sprawozdania…