Księgowość dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Księgowość dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością to usługa oferowana przez biura rachunkowe na terenie całego kraju. Właściciele tego rodzaju spółek zazwyczaj korzystają z pomocy w zakresie prowadzenia ewidencji gospodarczej, ponieważ zobligowani są do prowadzenia ksiąg handlowych i nie mogą pozwolić sobie na jedną z opcji dostępnych w ramach uproszczonej księgowości. Księgowość spółek z ograniczoną odpowiedzialnością polega na: – opracowaniu zakładowego planu kont i polityki rachunkowości, – prowadzeniu ksiąg handlowych i ewidencjonowaniu wszystkich zdarzeń gospodarczych, – sporządzaniu…

Tania księgowość internetowa

Różne sposoby prowadzenia księgowości są dostępne polskim rynku. Zdecydować się można na księgowość tradycyjną prowadzoną przez księgową stacjonarnie, współpracę z biurem rachunkowym lub na księgowość z dojazdem do klienta, ale do wyboru również jest tania księgowość internetowa. Większość czynności w dzisiejszych czasach da się wykonywać przez internet. Tania księgowość internetowa oferuje fachowe usługi, niskie ceny, sprawną współpracę i wiele innych korzyści. Najważniejsze, aby wybrać odpowiednią obsługę księgową z pośród setek ofert znajdujących się w internecie. Niezależnie…

Sporządzenie bilansu spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązana jest do sporządzenia oraz złożenia sprawozdania finansowego w KRS we właściwym terminie. Warto zaznaczyć, że obowiązek musi zostać dopełniony przy wykorzystaniu platformy elektronicznej. Nie ma już możliwości złożenia sprawozdania do rejestru dokumentów finansowych w formie papierowej. Sprawozdanie finansowe powinno zostać: – zapisane w pliku XML – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym Jednym z elementów złożenia sprawozdania finansowego dla spółki jest sporządzenie bilansu spółki z o.o.. Bilans stanowi zestawienie aktywów oraz pasywów na…

Zalety pełnej księgowości

Wydawać by się mogło, że ze względu na wady pełnej księgowości, przedsiębiorcy będą dokładać wszelkich starań aby uniknąć konieczności wdrożenia jej w swojej firmie. Wiele mówi się o tym, że jest to złożony, bardzo szczegółowy system, którego prowadzenie jest czasochłonne i wiążę się z kosztami ze względu na współpracę z wyspecjalizowanym podmiotem, którą trzeba podjąć. Okazuje się jednak, że wiele przedsiębiorstw dobrowolnie wybiera księgi handlowe i rozpoczyna ich prowadzenie, pomimo że nie są do tego zobligowane….

Sprawozdanie z działalności spółki z o.o.

Zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości kierownik jednostki zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z działalności. Warto zaznaczyć, że obowiązek ten dotyczy spółek kapitałowych, więc zalicza się do nich również spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ta forma spółki ma również sporządzać sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej oraz przesłać je do KRS. Sprawozdanie z działalności spółki z o.o. stanowi uzupełnienie sprawozdania finansowego. Znajdziemy w nim informacje dotyczące: – stanu majątkowego podmiotu – sytuacji finansowej spółki – określenie warunków oraz…

Składanie rocznego sprawozdania finansowego

Pomioty, którym narzucono obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, muszą również liczyć się z obowiązkiem sporządzenia, a także wysłania sprawozdania finansowego zgodnie z aktualnymi przepisami Ustawy o rachunkowości. Kryteriami do narzucenia tego obowiązku jest prowadzenie konkretnego rodzaju działalności, jak również osiąganie dochodów przekraczających konkretną kwotę przewidzianą w ustawie. Zdecydowana większość przedsiębiorców decyduje się na nawiązanie współpracy z profesjonalnym biurem rachunkowym, które zapewnia nie tylko prawidłowo sporządzone dokumenty, ale również gwarancję bezpieczeństwa powierzonych danych firmy Klienta. Z racji tego,…

Biuro księgowe sprawozdania finansowe

Zdecydowana większość jednostek gospodarczych za sporządzenie sprawozdania finansowego zabiera się tuż po zakończeniu roku obrotowego w danym przedsiębiorstwie. Taki właśnie jest wymóg, ponieważ na przesłanie dokumentu do odpowiedniego organu przedsiębiorca ma 3 miesiące po dniu bilansowym. Sprawozdania finansowe są wykonywane w oparciu o własne metody przez każde biuro rachunkowe, aczkolwiek istotne jest to, aby zostały w nim zawarte informacje takie, jak: – bilans, – rachunek zysków i strat, – informacja dodatkowa. Decydując się na wybór biura…

Obsługa księgowo-rachunkowa spółek

Prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia księgowości w formie pełnej. Ten skomplikowany system ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych wymusza na przedsiębiorcy skorzystanie z usług księgowych bądź biur rachunkowych. Należy pamiętać, że tylko te podmioty są uprawnione do prowadzenia ksiąg rachunkowych, które są podstawą dla księgowości pełnej. Obsługa księgowo-rachunkowa spółek to zagadnienie niezwykle istotne stąd też nie warto zlecać jej “byle komu”. Najbardziej wiarygodnym potwierdzeniem kompetencji księgowych jest ich certyfikacja. Ważne jest jednak również doświadczenie oraz…

Prowadzenie karty podatkowej

Karta podatkowa jest jedną możliwych do wyboru form opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Warto zaznaczyć, że mogą z niej korzystać zarówno indywidualni przedsiębiorcy jak również właściciele spółek cywilnych. Ten sposób opodatkowania zobowiązuje do odprowadzania co miesięcznej stałej kwoty podatku do urzędu skarbowego, której wysokość uzależniona jest od: – rodzaju prowadzonej działalności, – liczby mieszkańców gminy, na której terenie jest prowadzona działalność, – liczby zatrudnionych pracowników. Istotne jest, że osoby wybierające kartę podatkową jako formę rozliczeń nie muszą…

Oferta biur rachunkowych

Samodzielne prowadzenia ksiąg handlowych w przypadku większości przedsiębiorców, jest niestety nie możliwa. O ile uproszczona księgowość stanowi system, z którym są oni w stanie się uporać, o tyle pełna księgowość stanowi o wiele bardziej skomplikowaną kwestię. Niestety nie każdy ma możliwość wyboru formy prowadzonej ewidencji. Część właścicieli firm zostaje zobowiązana do tego aby prowadzić szczegółowe księgi, sporządzać bilanse, raporty finansowe i wszystko to, co narzucają na nich przepisy w związku z pełną księgowością. Tym, którzy nie…