Samodzielne prowadzenie księgowości w spółce z o o

Z punktu widzenia przedsiębiorców, koszty, jakie trzeba ponieść w związku z prowadzeniem ewidencji księgowej w ramach ksiąg handlowych to duży wydatek, szczególnie na początku .Jako jedną z największych wad spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podaje się obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Istnieje jednak sposób aby przekuć wadę w zaletę.

1. Pełna księgowość w spółce z o.o.
2. Samodzielne prowadzenie księgowości w spółce z o o
3. Pomoc w prowadzeniu księgowości spółki z o.o.

1. Pełna księgowość w spółce z o.o.

Niezależnie od branży w jakiej będzie działać spółka z o.o., wielkości, liczby zatrudnianych pracowników czy osiąganych przychodów, jest to forma prawna, która bezwzględnie musi prowadzić pełną księgowość.

Księgi handlowe to bardzo złożony system, wymagający precyzji i skrupulatności. W odróżnieniu od uproszczonej księgowości, nie służy wyłącznie ustalaniu wysokości zobowiązań podatkowych, ale również dostarczaniu szczegółowych danych na temat pełnego obrazu sytuacji finansowej firmy.

Są to informacje, na podstawie których można świadomie prowadzić i rozwijać spółkę, podejmować decyzję na bazie jej doświadczenia na rynku oraz dokonywać oceny rentowności i optymalizować.

Więcej informacji na temat pełnej księgowości spółki z o.o. → tutaj.

2. Samodzielne prowadzenie księgowości w spółce z o o

W związku z czasochłonnością i poziomem szczegółowości ksiąg handlowych, ich prowadzenie to skomplikowany i czasochłonny proces. Koszty zlecenia tego obowiązku podmiotowi zewnętrznemu zazwyczaj przekraczają koszt uproszczonej księgowości. Chcąc uniknąć tych kosztów, właściciele spółek często rozważają samodzielne prowadzenie księgowości w spółce z o o. Dlaczego nie jest to dobry pomysł? Z kilku powodów. Po pierwsze do prawidłowego sporządzania ewidencji konieczna jest wiedza merytoryczna i odpowiedni kompetencje, które gwarantują poprawne prowadzenie ksiąg. Po drugie brak narzędzi ułatwiających pracę znacznie wydłuża proces księgowania. Po trzecie, konsekwencje, z jakimi trzeba się liczyć, wynikające z ewentualnych błędów i pomyłek w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na podstawie niewłaściwie prowadzonej dokumentacji.

 

Pełna księgowość spółki z o.o.
Oferta prowadzenia księgowości spółki z o.o..

3. Pomoc w prowadzeniu księgowości spółki z o.o.

Na szczęście przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc w prowadzeniu księgowości spółki z o.o..
Biura rachunkowe posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę, dzięki której mogą zagwarantować poprawność dokonywanych zapisów księgowych. Dodatkowo posiadają programy, które automatyzują wiele procesów zarówno po stronie biura jak i samego przedsiębiorcy.

Aktualnie biura stosują rozwiązania, dzięki którym na pytanie “czy warto samodzielnie prowadzić księgowość” odpowiedź jest jedna – zdecydowanie nie. Dziś biura oferują przystępne ceny i elastyczne cenniki. Dzięki podjętej współpracy właściciel spółki z o.o. wie, że księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z przyjętymi standardami, a on sam może skupić się na prowadzeniu spółki.

Oferta prowadzenia księgowości spółki z o.o. → tutaj.

Inne ciekawe wpisy: