Składanie sprawozdania finansowego 2021

Czym jest sprawozdanie finansowe i kto powinien go złożyć? Sprawozdanie finansowe stanowi kompleksowe przedstawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Informuje również o wszelkich podejmowanych działaniach inwestycyjnych.

Sprawozdanie finansowe zostaje sporządzone na dzień bilansowy dla jednostki gospodarczej.

Ze sprawozdania finansowego często korzystają odbiorcy zewnętrzni, którzy chcą poznać sytuację podmiotu (np. przed nawiązaniem współpracy).

Od 2018 roku sprawozdanie finansowe obowiązkowo musi być sporządzone w formie elektronicznej. Zobowiązuje to przedsiębiorców do wyrobienia elektronicznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

Składanie sprawozdania finansowego 2021 to obowiązek właścicieli firm zobowiązanych do prowadzenia księgowości w formie pełnej.

Oferta naszego biura rachunkowego pomaga przedsiębiorcom w prawidłowym wypełnianiu obowiązków. W zakres usług wchodzą:

– przygotowanie i złożenie sprawozdania finansowego,
– prowadzenie księgowości,
– wyrobienie e-podpisu.