Składka zdrowotna a ryczałt

Składka zdrowotna a ryczałt – co się zmieni od 2022 roku? Na co warto zwrócić uwagę po wprowadzeniu przepisów i założeń Nowego Ładu?

Obecnie składka zdrowotna wynosi 381,81 zł miesięcznie oraz częściowo jest finansowana z podatku.

Od 2022 roku zmieni się sposób liczenia składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie ewidencjonowanym. Wysokość zobowiązania podatkowego uzależniona będzie od poziomu przychodów rocznych. Zgodnie z założeniami stawka ma stanowić określony procent przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawa wyliczenia składki zdrowotnej:

  • 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 tys. zł;
  • 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach w przedziale w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł;
  • 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach przekraczających 300 tys. zł.

Nowe stawki będą obowiązywać od lutego 2022 roku.