Sporządzanie deklaracji ZUS

W przypadku deklaracji ZUS, przedsiębiorca zobowiązany jest do ich składania zarówno na początku prowadzenia działalności jak i na późniejszych etapach jej prowadzenia.

 

Istnieje kilka rodzajów deklaracji ZUS, ale w pierwszej kolejności należy rozróżnić:

  1. deklaracje zgłoszeniowe, które składa się:

  • na początku prowadzenia działalności
  • podczas zatrudnienia nowego pracownika
  • podczas zgłaszania pracownika do ubezpieczeń
  1. deklaracje rozliczeniowe, które składa się:

  • comiesięcznie jako rozliczenie wszystkich składek i świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS DRA)
  • comiesięcznie, a są nimi raporty imienne składane za przedsiębiorcę oraz zatrudnianych przez niego pracowników, które dotyczą wysokości składek oraz wyrejestrowania ze składek

 

Sporządzanie deklaracji ZUS DRA nie jest konieczne, gdy przedsiębiorca opłaca składki za siebie i osoby współpracujące, a nie zatrudnia żadnych pracowników.

 

Niestety sporządzanie deklaracji ZUS nie kończy się na tych dwóch rodzajach, ponieważ są jeszcze inne bardzo istotne formularze, które składa się w określonych sytuacjach, a są nimi:

  • ZUS ZSWA- przekazuje informacje na temat pracowników wykonujących szczególną lub w szczególnych warunkach
  • ZUS RMUA- miesięczna informacja dotycząca opłaconych za pracownika składek ZUS(wydawana na żądanie pracownika)
  • ZUS IWA- informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe