Sporządzenie bilansu spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązana jest do sporządzenia oraz złożenia sprawozdania finansowego w KRS we właściwym terminie. Warto zaznaczyć, że obowiązek musi zostać dopełniony przy wykorzystaniu platformy elektronicznej. Nie ma już możliwości złożenia sprawozdania do rejestru dokumentów finansowych w formie papierowej.

Sprawozdanie finansowe powinno zostać:
– zapisane w pliku XML
– podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Jednym z elementów złożenia sprawozdania finansowego dla spółki jest sporządzenie bilansu spółki z o.o..

Bilans stanowi zestawienie aktywów oraz pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy.

Pozostałymi elementami sprawozdania finansowego są:

– rachunek zysków i strat
– informacja dodatkowa

Nasze biuro rachunkowe oferuje pomoc w zakresie sprawozdania finansowego. W imieniu Klienta dopełnimy wszystkich formalności związanych z dopełnieniem obowiązku w KRS. Profesjonalna pomoc specjalistów księgowych oraz podatkowych.