Sprawozdanie z działalności spółki z o.o.

Zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości kierownik jednostki zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z działalności. Warto zaznaczyć, że obowiązek ten dotyczy spółek kapitałowych, więc zalicza się do nich również spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ta forma spółki ma również sporządzać sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej oraz przesłać je do KRS.

Sprawozdanie z działalności spółki z o.o. stanowi uzupełnienie sprawozdania finansowego. Znajdziemy w nim informacje dotyczące:

– stanu majątkowego podmiotu
– sytuacji finansowej spółki
– określenie warunków oraz zdarzeń kształtujących działalność
– perspektyw i kierunków dalszego działania podmiotu na rynku
– zagrożeń dla przyszłości spółki

Warto zaznaczyć, że sprawozdanie z działalności spółki z o.o. musi zawierać rzeczywiste oraz wiarygodne informacje na temat podmiotu.

Istotne jest, że wzór sprawozdania z działalności jest kształtowany indywidualnie przez jednostkę. Informacje powinny zostać przedstawione w formie opisowo-liczbowej.