Prowadzenie KPiR

Prowadzenie KPiR – co warto wiedzieć KPiR stanowi najbardziej popularną metodę prowadzenia ewidencji i rozliczania z US. Dla większości niedużych firm, które nie muszą sporządzać ksiąg rachunkowych jest to najbardziej korzystna forma prowadzenia księgowości. 1. KPiR – najważniejsze informacje 2. Obowiązek prowadzenia KPiR 3. Cel prowadzenia KPiR   KPiR – najważniejsze informacje Podatkowa księga przychodów i rozchodów to forma ewidencji operacji gospodarczych, którą mogą prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne oraz spółki partnerskie, które wykonują…

Sporządzanie deklaracji ZUS

W przypadku deklaracji ZUS, przedsiębiorca zobowiązany jest do ich składania zarówno na początku prowadzenia działalności jak i na późniejszych etapach jej prowadzenia.   Istnieje kilka rodzajów deklaracji ZUS, ale w pierwszej kolejności należy rozróżnić: deklaracje zgłoszeniowe, które składa się: na początku prowadzenia działalności podczas zatrudnienia nowego pracownika podczas zgłaszania pracownika do ubezpieczeń deklaracje rozliczeniowe, które składa się: comiesięcznie jako rozliczenie wszystkich składek i świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS DRA) comiesięcznie, a…

Pomoc w prowadzeniu księgowości

Prowadzisz własną działalność gospodarczą? Jesteś zobowiązany do wypełniania obowiązków w ramach pełnej czy uproszczonej księgowości? Zdecyduj się jak pomoc w prowadzeniu księgowości niezależnie od wybranego sposobu ewidencji księgowej! Współpraca z biurem rachunkowym może okazać się niezbędna dla przedsiębiorców, którzy z ogromnej liczby obowiązków zapominają o sprawach związanych z: obowiązkami podatkowymi (wdrażanie nowych rozwiązań podatkowych, składanie deklaracji podatkowych, rozliczenia ZUS oraz US) prowadzeniem spraw pracowników (ewidencja zatrudnienia, lista płac, umowy o pracę itp.) księgowością (pełna lub uproszczona…

Księgowość online spółki z o.o.

Większość przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że założenie spółki wiąże się z prowadzeniem pełnej księgowości. Nie wszyscy jednak wiedzą, że pełna księgowość to nie tylko prowadzenie ksiąg rachunkowych czy sporządzanie sprawozdań finansowych. Księgowość spółki z o.o. to szeroki zakres obowiązków i ewidencji, którymi zajmować się może tylko osoba dobrze obeznana w prawie i przepisach oraz osoba będąca w stanie przeznaczyć na to sporą ilość czasu. Dobrym i atrakcyjnym cenowo rozwiązaniem dla przedsiębiorców jest księgowość online spółki z…

Wybór biura księgowego

Księgowość jest niezwykle ważnym aspektem podczas prowadzenia firmy. Ewidencja powinna być sporządzona w kompleksowy, profesjonalny i rzetelny sposób. Do decyzji przedsiębiorcy należy czy rachunkowość przedsiębiorstwa prowadzona będzie samodzielnie, przy pomocy księgowego czy może przez podmiot zewnętrzny. Bez względu na wybraną formę pracownik finansowy powinien być odpowiedzialny, doświadczony i posiadać pasję w postaci poszukiwania optymalnych rozwiązań, które łączyć będą podatki, rozliczania operacji i sporządzanie sprawozdań na koniec roku. Wybór biura księgowego jest niezwykle ważnym aspektem, ponieważ w…

Podatki w spółce z o.o.

Każdy choć trochę obeznany w prawie spółek handlowych wie, że spółka z ograniczoną odpowiedzialności jest podwójnie opodatkowana. Podatki w spółce z o.o. to: podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), według stawki 19% lub 9%* podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), według stawki 17% oraz w zależności od rodzaju prowadzonej działalności może to być także: podatek od towarów i usług  (VAT) podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) podatek od najmu Zyski osiągane przez spółkę najpierw opodatkowane są podatkiem CIT,…

Sporządzanie deklaracji VAT

Zeznanie podatkowe musi być składane przez wszystkich czynnych podatników VAT, w zależności od wyboru przedsiębiorcy: miesięcznie lub kwartalnie. Sporządzanie deklaracji VAT ma na celu podsumowanie dokonanych w danym okresie transakcji opodatkowanych. Podatnik, który zadeklarował na wniosku rejestracyjnym VAT-R rozliczanie się miesięczne, będzie składał deklarację na formularzu VAT-7, natomiast ten, który wybrał rozliczenie kwartalne na formularzu VAT-7K. Deklaracje VAT składane muszą być zawsze terminowo, a więc do 25 dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym. Od 2018…

Sporządzanie deklaracji podatkowych

Sporządzanie deklaracji podatkowych jest obowiązkiem zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Celem ich składania jest dostarczenie informacji do Urzędu Skarbowego o osiąganych dochodach w danym roku. Samodzielnie czy z pomocą specjalistów? Oczywiście każdy ma możliwość samodzielnego sporządzenia oraz przesłania deklaracji podatkowych do Urzędu. Warto jednak podkreślić, że wiedza podatkowa specjalistów pozwala na bezpieczne zastosowanie odliczeń oraz ulg. Znajomość obowiązujących przepisów oraz umiejętność wykorzystania może znacznie wpłynąć na końcowy wynik rozliczenia podatkowego. Nasze biuro oferuje sporządzanie deklaracji…

Oferta biura rachunkowego

Przy początkach działalności gospodarczej lub w trakcie jej prowadzenia, każdy przedsiębiorca potrzebuje solidnej obsługi księgowej. Poszukując księgowego każda oferta biura rachunkowego lub indywidualnej osoby może nieco się różnić, przede wszystkim świadczonymi usługami, kwalifikacjami księgowych, jak również oczywiście ceną. Oferta biura rachunkowego jest zazwyczaj bardzo szeroka i elastyczna, dlatego księgowość dopasować można do małych, średnich i dużych firm, a także różnego rodzaju działalności oraz różnej liczby zatrudnianych pracowników. W niektórych przypadkach oferta biura rachunkowego zawiera także bezpłatne…

Sporządzenie bilansu spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązana jest do sporządzenia oraz złożenia sprawozdania finansowego w KRS we właściwym terminie. Warto zaznaczyć, że obowiązek musi zostać dopełniony przy wykorzystaniu platformy elektronicznej. Nie ma już możliwości złożenia sprawozdania do rejestru dokumentów finansowych w formie papierowej. Sprawozdanie finansowe powinno zostać: – zapisane w pliku XML – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym Jednym z elementów złożenia sprawozdania finansowego dla spółki jest sporządzenie bilansu spółki z o.o.. Bilans stanowi zestawienie aktywów oraz pasywów na…