Księgowość online spółki z o.o.

Większość przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że założenie spółki wiąże się z prowadzeniem pełnej księgowości. Nie wszyscy jednak wiedzą, że pełna księgowość to nie tylko prowadzenie ksiąg rachunkowych czy sporządzanie sprawozdań finansowych. Księgowość spółki z o.o. to szeroki zakres obowiązków i ewidencji, którymi zajmować się może tylko osoba dobrze obeznana w prawie i przepisach oraz osoba będąca w stanie przeznaczyć na to sporą ilość czasu. Dobrym i atrakcyjnym cenowo rozwiązaniem dla przedsiębiorców jest księgowość online spółki z…

Wybór biura księgowego

Księgowość jest niezwykle ważnym aspektem podczas prowadzenia firmy. Ewidencja powinna być sporządzona w kompleksowy, profesjonalny i rzetelny sposób. Do decyzji przedsiębiorcy należy czy rachunkowość przedsiębiorstwa prowadzona będzie samodzielnie, przy pomocy księgowego czy może przez podmiot zewnętrzny. Bez względu na wybraną formę pracownik finansowy powinien być odpowiedzialny, doświadczony i posiadać pasję w postaci poszukiwania optymalnych rozwiązań, które łączyć będą podatki, rozliczania operacji i sporządzanie sprawozdań na koniec roku. Wybór biura księgowego jest niezwykle ważnym aspektem, ponieważ w…

Podatki w spółce z o.o.

Każdy choć trochę obeznany w prawie spółek handlowych wie, że spółka z ograniczoną odpowiedzialności jest podwójnie opodatkowana. Podatki w spółce z o.o. to: podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), według stawki 19% lub 9%* podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), według stawki 17% oraz w zależności od rodzaju prowadzonej działalności może to być także: podatek od towarów i usług  (VAT) podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) podatek od najmu Zyski osiągane przez spółkę najpierw opodatkowane są podatkiem CIT,…

Sporządzanie deklaracji VAT

Zeznanie podatkowe musi być składane przez wszystkich czynnych podatników VAT, w zależności od wyboru przedsiębiorcy: miesięcznie lub kwartalnie. Sporządzanie deklaracji VAT ma na celu podsumowanie dokonanych w danym okresie transakcji opodatkowanych. Podatnik, który zadeklarował na wniosku rejestracyjnym VAT-R rozliczanie się miesięczne, będzie składał deklarację na formularzu VAT-7, natomiast ten, który wybrał rozliczenie kwartalne na formularzu VAT-7K. Deklaracje VAT składane muszą być zawsze terminowo, a więc do 25 dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym. Od 2018…

Sporządzanie deklaracji podatkowych

Sporządzanie deklaracji podatkowych jest obowiązkiem zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Celem ich składania jest dostarczenie informacji do Urzędu Skarbowego o osiąganych dochodach w danym roku. Samodzielnie czy z pomocą specjalistów? Oczywiście każdy ma możliwość samodzielnego sporządzenia oraz przesłania deklaracji podatkowych do Urzędu. Warto jednak podkreślić, że wiedza podatkowa specjalistów pozwala na bezpieczne zastosowanie odliczeń oraz ulg. Znajomość obowiązujących przepisów oraz umiejętność wykorzystania może znacznie wpłynąć na końcowy wynik rozliczenia podatkowego. Nasze biuro oferuje sporządzanie deklaracji…

Oferta biura rachunkowego

Przy początkach działalności gospodarczej lub w trakcie jej prowadzenia, każdy przedsiębiorca potrzebuje solidnej obsługi księgowej. Poszukując księgowego każda oferta biura rachunkowego lub indywidualnej osoby może nieco się różnić, przede wszystkim świadczonymi usługami, kwalifikacjami księgowych, jak również oczywiście ceną. Oferta biura rachunkowego jest zazwyczaj bardzo szeroka i elastyczna, dlatego księgowość dopasować można do małych, średnich i dużych firm, a także różnego rodzaju działalności oraz różnej liczby zatrudnianych pracowników. W niektórych przypadkach oferta biura rachunkowego zawiera także bezpłatne…

Sporządzenie bilansu spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązana jest do sporządzenia oraz złożenia sprawozdania finansowego w KRS we właściwym terminie. Warto zaznaczyć, że obowiązek musi zostać dopełniony przy wykorzystaniu platformy elektronicznej. Nie ma już możliwości złożenia sprawozdania do rejestru dokumentów finansowych w formie papierowej. Sprawozdanie finansowe powinno zostać: – zapisane w pliku XML – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym Jednym z elementów złożenia sprawozdania finansowego dla spółki jest sporządzenie bilansu spółki z o.o.. Bilans stanowi zestawienie aktywów oraz pasywów na…

Sprawozdanie z działalności spółki z o.o.

Zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości kierownik jednostki zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z działalności. Warto zaznaczyć, że obowiązek ten dotyczy spółek kapitałowych, więc zalicza się do nich również spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ta forma spółki ma również sporządzać sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej oraz przesłać je do KRS. Sprawozdanie z działalności spółki z o.o. stanowi uzupełnienie sprawozdania finansowego. Znajdziemy w nim informacje dotyczące: – stanu majątkowego podmiotu – sytuacji finansowej spółki – określenie warunków oraz…

Oferta biur rachunkowych

Samodzielne prowadzenia ksiąg handlowych w przypadku większości przedsiębiorców, jest niestety nie możliwa. O ile uproszczona księgowość stanowi system, z którym są oni w stanie się uporać, o tyle pełna księgowość stanowi o wiele bardziej skomplikowaną kwestię. Niestety nie każdy ma możliwość wyboru formy prowadzonej ewidencji. Część właścicieli firm zostaje zobowiązana do tego aby prowadzić szczegółowe księgi, sporządzać bilanse, raporty finansowe i wszystko to, co narzucają na nich przepisy w związku z pełną księgowością. Tym, którzy nie…