Doradztwo podatkowe

Prowadząc działalność często można być zakłopotanym w prawie podatkowym, które dodatkowo ciągle ulega modyfikacji. W sytuacjach kryzysowych dobrze sprawdzi się doradztwo podatkowe, czyli porady lub też określenie sposobu postępowania w danej sprawie przez wykwalifikowaną osobę. Udając się po poradę warto sprawdzić, czy osoba świadcząca takie usługi ma odpowiednie uprawnienia, czyli: ma pełną zdolność do czynności prawnych korzysta z pełni praw publicznych posada nieskazitelny wizerunek posiada wykształcenie wyższe odbyła odpowiednią praktykę zawodową znajduje się na liście doradców…