Oferta likwidacji spółki Warszawa 2023

Firmy oferujące likwidację spółek w Warszawie mają doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w zakresie likwidacji spółek, dzięki czemu mogą zapewnić kompleksowe wsparcie w procesie likwidacji spółki. Oferta takiej firmy może obejmować: – Przygotowanie dokumentów – firma zajmuje się przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z likwidacją spółki, w tym uchwał, protokołów, listy wierzycieli, oświadczeń i innych. – Doradztwo – firma oferuje fachowe doradztwo i pomoc w wyborze najlepszych rozwiązań dotyczących likwidacji spółki oraz odpowiada na wszelkie pytania związane…

Usługi wykonywane przez biura księgowe

Usięgowość to dział w firmie, który z reguły nie należy do najprostszych czynności. Zawiłość prawna, obowiązek znajomości zmieniających się przepisów – to powody, przez które coraz więcej osób decyduje się zlecić wszystkie kwestie rachunkowe biurom księgowym. Usługi wykonywane przez biura księgowe Zalety współpracy z biurem rachunkowym Oferta prowadzenia księgowości Usługi wykonywane przez biura księgowe Biuro księgowe powinno świadczyć usługi w postaci okresowego określania i sprawdzania stanu aktywów i pasywów, wprowadzania do ewidencji zdarzeń gospodarczych na podstawie…

Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy

Prawidłowe obliczenie zaliczek na podatek dochodowy to jeden z istotniejszych obowiązków, jakie do wykonania ma przedsiębiorca. Ma to również wpływ na koszty firmy, a więc warto dokładnie zapoznać się z owym zagadnieniem. Spis treści: 1. Obowiązki podatnika 2. Opłacanie zaliczek na podatek dochodowy 3. Jak pobierane są zaliczki na podatek dochodowy? Obowiązki podatnika Jednym z podstawowych obowiązków każdego podatnika, który stosuje opodatkowanie: – według skali liniowej – podatkiem liniowym jest opłacanie zaliczek na podatek dochodowy. Opłacanie…

Bilans spółki z o.o.

Jednym z obowiązków właścicieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest sporządzenie oraz przesłanie do właściwego KRS sprawozdania finansowego z działalności podmiotu. Obowiązek ten wiążę się z licznymi wytycznymi, do których należy się dostosować. Spis treści: 1. Co wchodzi w skład sprawozdania finansowego? 2. Jakie informacje daje nam sprawozdanie finansowe? Co wchodzi w skład sprawozdania finansowego? Na sprawozdanie finansowe składają się: – wprowadzenie do sprawozdania finansowego, – rachunek zysków i strat, – bilans spółki z o.o., – zestawienie…

Koszt obsługi księgowej spółki z o.o

Jak wiadomo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jest to związane z tym, iż jej prowadzenie nie jest skomplikowane. Jednak z drugiej strony przepisy narzucają prowadzenie księgowości w formie pełnej. Właśnie tą kwestię chcemy Państwu przybliżyć, a dokładnie koszty związane z pełną księgowością. Spis treści: 1. Księgowość pełna czy uproszczona? 2. Sprawozdanie finansowe w spółce z o.o. 3. Koszt prowadzenia księgowości spółki z o.o. Księgowość pełna czy uproszczona?…

Obsługa kadrowo – płacowa spółek w Krakowie

W momencie, w którym w firmie zatrudniony zostanie pierwszy pracownik, spada na nią szereg obowiązków związanych z ZUS i prowadzeniem ewidencji. 1. Na czym polega obsługa kadrowo – płacowa spółek 2. Zalety outsourcingu kadrowo – płacowego 3.Obsługa kadrowo – płacowa spółek w Krakowie – oferta Na czym polega obsługa kadrowo – płacowa spółek Obsługa kadrowo – płacowa spółek polega na przejęciu przez podmiot zewnętrzny wszystkich obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników oraz rozliczaniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych….

Ile kosztuje prowadzenie księgowości dla spółki?

Ile kosztuje prowadzenie księgowości dla spółki? – To zależy. Wiele czynników wpływa na koszt obsługi księgowej podmiotu. Profesjonalna obsługa księgowa Księgowość w spółce Koszt prowadzenia księgowości spółki Profesjonalna obsługa księgowa Wiele osób dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa decyduje się zatrudnić podmioty zewnętrzne, które w oparciu o ekspertów i ich wiedzę oraz kompetencje zajmują się kompleksowymi usługami księgowymi w postaci prowadzenia ksiąg, rozliczania podatku, obliczaniu należności, sporządzania sprawozdań finansowych, przekazywania dokumentacji do urzędów oraz organów podatkowych, a także…

Samodzielne prowadzenie księgowości w spółce z o o

Z punktu widzenia przedsiębiorców, koszty, jakie trzeba ponieść w związku z prowadzeniem ewidencji księgowej w ramach ksiąg handlowych to duży wydatek, szczególnie na początku .Jako jedną z największych wad spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podaje się obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Istnieje jednak sposób aby przekuć wadę w zaletę. 1. Pełna księgowość w spółce z o.o. 2. Samodzielne prowadzenie księgowości w spółce z o o 3. Pomoc w prowadzeniu księgowości spółki z o.o. 1. Pełna księgowość w spółce…

Usługi finansowo – księgowe

Jeżeli założyłeś własne przedsiębiorstwo, to pewnie zdajesz sobie sprawę czym jest rachunkowość. Księgowość firmy jest nieodłączną częścią, która musi być oparta na bezbłędnie sporządzonych deklaracjach i sprawozdaniach oraz znajomości przepisów prawnych. Bez znaczenia jakiej wielkości jest podmiot gospodarczy przedsiębiorcy mogą powierzyć obsługę księgową firmie zewnętrznej lub zatrudnić stacjonarnego pracownika. Outsourcing rachunkowości polega głównie na tym, że eksperci z zewnątrz podejmują się prowadzenia ksiąg i rozliczeń podatkowych, sporządzania dokumentacji i sprawozdań finansowych, obliczania należytego podatku oraz wiele…

Uproszczone formy księgowości

Do prowadzenia uproszczonej księgowości upoważnione są osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółki cywilne osób fizycznych, u których przychody netto ze sprzedaży towarów i usług w poprzednim roku nie przekroczyły określonej w przepisach kwoty. Powyżej danego limitu obowiązkowe jest prowadzenie ksiąg rachunkowych, czyli pełnej księgowości.   Uproszczona księgowość jest stosunkowo łatwa i tania w prowadzeniu. Przedsiębiorca ma do wyboru trzy formy uproszczonej księgowości.   Uproszczone formy księgowości: Karta podatkowa – dostępna jest dla…