Umowa z biurem rachunkowym

Powierzenie prowadzenia księgowości swojej firmy w ręce zewnętrznego podmiotu to powszechna praktyka, szczególnie w przypadku dużych firm, zobowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.
Niewywiązywanie się z obowiązków, jakie na przedsiębiorcę nakładają przepisy księgowe i podatkowe, wiąże się z poważnymi konsekwencjami takimi jak kara grzywny czy nawet kara pozbawienia wolności.
Pierwszym etapem podejmowania współpracy z podmiotem, który będzie prowadził w naszym imieniu ewidencję księgową, powinno być zawarcie umowy. Umowa z biurem rachunkowym stanowi dla przedsiębiorcy potwierdzenie, że przekazał swoje obowiązki w ręce specjalistów Jest to dla niego swoistego rodzaju zabezpieczenie. W razie błędów w rozliczeniach, niewłaściwym naliczaniu należności podatkowych, nie prowadzenia ewidencji czy też niezłożenia obowiązkowych deklaracji, przedsiębiorca ma prawo żądać odszkodowania ze strony biura.

Umowa z biurem rachunkowym to zazwyczaj obszerny dokument, z którego treścią należy zapoznać się bardzo wnikliwie przed złożeniem podpisu. Określa on warunki współpracy, zakres obowiązków, formę kontaktu czy rozliczania.