Uproszczona księgowość w spółkach

Wybór optymalnego sposobu, w jaki rozliczana będzie działalność gospodarcza może mieć duży wpływ na dalsze losy funkcjonowania firmy. Na księgowości podmiotu gospodarczego opiera się cała struktura przedsiębiorstwa oraz wszelkie zachodzące w nim procesy.

Właściciel działalności może ewidencjonować finanse w firmie stosując księgowość pełną lub uproszczoną. W pierwszym przypadku przedsiębiorca prowadzi księgi rachunkowe, czyli bardzo precyzyjny i rozbudowany system, dzięki któremu rejestruje się przychody i rozchody, a także wylicza wysokość zobowiązań podatkowych. Dokumenty w postaci wykazu aktywów i pasywów, zestawienia obrotów i sald oraz ewidencji analitycznej może ukazać kompletny obraz sytuacji finansowej firmy.

Przeciwieństwem do pełnej księgowości jest tzw. uproszczona. Oznacza to, że podatnik może rozliczać się z urzędem za pomocą karty podatkowej, ryczałtu lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a podczas prowadzenia działalności gospodarczej będzie prowadził proste rozwiązania w zakresie rejestrowania i gromadzenia informacji finansowych dotyczących jego biznesu.

Zdarza się, że podczas wybierania formy organizacyjno-prawnej przez ustawodawcę odgórnie został narzucony sposób, w jaki prowadzona będzie księgowość np. – uproszczona księgowość w spółkach może dotyczyć przedsiębiorców, których przychody netto za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 2 milionów euro.