Uproszczone formy księgowości

Do prowadzenia uproszczonej księgowości upoważnione są osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółki cywilne osób fizycznych, u których przychody netto ze sprzedaży towarów i usług w poprzednim roku nie przekroczyły określonej w przepisach kwoty. Powyżej danego limitu obowiązkowe jest prowadzenie ksiąg rachunkowych, czyli pełnej księgowości.
 
Uproszczona księgowość jest stosunkowo łatwa i tania w prowadzeniu. Przedsiębiorca ma do wyboru trzy formy uproszczonej księgowości.
 
Uproszczone formy księgowości:
  • Karta podatkowa – dostępna jest dla wąskiego grona przedsiębiorców. Wysokość podatku ustalana jest corocznie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego i zależy m.in od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnianych pracowników oraz od liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w przypadku tej formy podatek płacony jest w określonej stawce procentowej. Podatek oblicza się od osiągniętego przychodu, koszty nie są brane pod uwagę.
  • Książka przychodów i rozchodów – w tej formie podatek płacony jest od dochodów, czyli przychodów pomniejszonych o koszty.