Wybór formy opodatkowania

Każdy rozpoczynający prowadzenie własnej działalności gospodarczej zobowiązany jest do wyboru odpowiedniej formy opodatkowania.

Wybór formy opodatkowania:
– zasady ogólne
– podatek liniowy
– ryczałt

Pierwszy rodzaj opodatkowania skierowany jest do podatników, którzy nie dołączyli do wniosku CEIDG-1 PIT-u 16 lub nie złożyli we właściwym US stosownego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania działalności albo zadeklarowali wybór tej metody.

Druga opcja zobowiązuje do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy opodatkowania.

Osoby wybierające trzecią opcję mogą zdecydować się na jedną z dwóch form:
– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
– karta podatkowa